Definition of term:: Sällsynt


  • När man talar om en boks svåråtkomlighet rör man vid boksamlandets själ. För om en bok när som helst kan anskaffas minskar behovet av att samla den. Det räcker inte för samlaren att boken är sällsynt, eller rar, som det hette förr. Den måste ha någonting som gör den värd att spara; därför är en sällsynt bok aldrig attraktiv bara för att den är sällsynt. Hur ovanlig eller svåråtkomlig en bok är diskuteras ständigt bland boksamlare. Det finns en sorts definitiv sällsynthet, en annan sorts osäker, fluktuerande sällsynthet, en tredje sorts tillfälligt uppblossande sällsynthet och en fjärde sorts lokal sällsynthet. Om en bok som är sällsynt kan man säga att den är introuvabel, unik, måhända unik, extremt ovanlig, mycket sällsynt, ytterst sällsynt, sällsynt och sökt, att den utgör den eftersökta och mycket sällsynta original upplagan o.s.v. Förr användes sällsynthetsbeteckningen r, rr, rrr i såväl gemener som versaler, vilket alltså betydde sex grader av raritet. Beteckningen R.R.R betecknade den allra yttersta graden av sällsynthet.
English: Scarce
French: Rare
Source: ABC för boksamlare Sammanställt av Magnus Palm. Redigerat av Georg Lose och Sigbjörn Ryö. Redigeret af Lars Thur
Top