Share with :

  • Facebook
  • Twitter
  • Digg
  • Digg

22 National Associations are Members of the International League of Antiquarian Booksellers
Magyar Antikváriusok Egyesülete - HUNGARY (HU)

Magyar Antikváriusok Egyesülete
Address: Múzeum körút 13-15
1053-Budapest
Phone: +36 30 222 76 50
E-mail contact:
Website: www.pannonbooks.hu
Chairman: Adam Bosze
Adam Bosze Music Antiquarian
H-1077 Budapest, Király utca 77. (Entrance from Csengery Street.)

Top